O CBEN

Co je behaviorální ekonomie?

Behaviorální ekonomie je fascinující obor na pomezí ekonomie, psychologie a sociologie zabývající se lidským chováním a rozhodováním. Na rozdíl od klasické ekonomie behaviorální ekonomie nepředpokládá, že lidé jsou racionální. Právě naopak, zkoumá naši iracionalitu a odhaluje to, co skutečně ovlivňuje naše rozhodnutí a jednání.

Je to věda o tom, jak malá změna v prostředí nebo ve způsobu podání může dramaticky ovlivnit naše jednání. Behaviorální ekonomie nás upozorňuje na systematické chyby, které děláme při rozhodování, a učí nás jim předcházet. Dává nám návody, jak si vytvářet nové návyky, měnit nežádoucí chování, efektivně komunikovat a mnohem více.

Kdykoli je cílem změna chování nebo rozhodování, poznatky z behaviorální ekonomie nabízejí jednoduché a efektivní nástroje, jak jí dosáhnout. Prodej, marketing, finanční sektor, HR, zdravotnictví nebo tvorba politik jsou oblasti, které se ve 21. století bez nástrojů behaviorální ekonomie neobejdou.

Mise CBEN

Věříme, že klíčem k úspěchu je porozumět tomu, co skutečně řídí lidské chování. Pomáháme firmám lépe pochopit své zaměstnance a zákazníky. Státu lépe porozumět občanům. Učíme lidi, jak předejít podvědomým chybám při rozhodování. Propojujeme výzvy byznysu a veřejného sektoru s nejnovějšími akademickými poznatky a řešeními. Šíříme povědomí o behaviorálních vědách a přinášíme tento světový trend do České republiky.

Co děláme

Aktivity CBEN se dají rozdělit do tří kategorií: šíření povědomí o možnostech a přínosech BE, aplikování BE v praxi a propojování akademického světa s byznysem a veřejným sektorem.

Šíření povědomí o možnostech BE

Pravidelně organizujeme akce pro veřejnost i byznys, na které zveme zajímavé zahraniční i domácí speakery. Na témata z BE publikujeme blogy, videa a články v médiích, diskutujeme na vysokých školách a rozšiřujeme pulzující online komunitu stovek lidí zajímajících se o BE.

Aplikování BE v praxi

Řešíme každodenní problémy přímo v ulicích českých měst skrze jednoduchá, ale účinná postrčení – nudge. Organizujeme workshopy a přednášky na témata jako například chyby v rozhodování, změny chování nebo vytváření návyků. Pomáháme zapojeným firemním partnerům aplikovat behaviorální poznatky do oblastí, které je nejvíce zajímají.

Propojování akademického světa s praxí

Na univerzitách se skrývá velký potenciál a množství poznatků, které však nikdy neuvidí světlo praktického světa. Naším cílem je propojovat při aplikacích BE firmy, neziskové organizace a veřejný sektor se studenty a výzkumníky ze zapojených univerzit. Organizujeme studentské soutěže a vytváříme talent pool studenů s unikátními behaviorálními dovednostmi.

Board CBEN

Board CBEN je tvořený osobnostmi z různých oblastí veřejného života, byznysu a akademického prostředí. Všechny spojuje nadšení pro behaviorální ekonomii a zájem šířit toto fascinující téma v České republice.

Zobrazit board

Ambasádori CBEN

Ambasadoři CBEN jsou lidé s nadšením pro behaviorální ekonomii. Jsou to manažeři ve firmách, vědci nebo běžní lidé, kteří se chtějí zapojit do aktivit CBEN a svým dílem přispět k šíření tohoto tématu v České republice.

Zobrazit ambasadory

Přidat se k CBEN

Chcete sa stát ambasadorem nebo partnerem CBEN? Napište nám.

Chci se přidat k CBEN
×
×